Hoe bescherm ik me tegen de huidige griepepidemie?

De griepepidemie in België en Nederland houdt aan, we zitten momenteel in een piek van het aantal besmettingen. In de laatste weken van januari hadden naar schatting 1 op de 1000 mensen griepachtige klachten, wat duidt op een echte epidemie.

Vooral jonge kinderen en volwassenen boven de 50 jaar lijken het zwaarst getroffen te zijn door de griep. Maar geen enkele groep blijft echter volledig gespaard, en tijdens deze piek vragen veel mensen zich af hoe ze zich kunnen beschermen en een mogelijke infectie kunnen voorkomen.

Een vervelend virus

De griep, ook bekend als influenza, is een veelvoorkomende virale infectie die jaarlijks wereldwijd miljoenen mensen treft. Hoewel de meeste gevallen mild zijn, kan de griep ernstige complicaties veroorzaken, vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Oorzaken van de Griep

De griep wordt veroorzaakt door het influenza-virus. Er zijn verschillende subtypes van het influenza-virus, waaronder influenza A, B en C. Influenza A en B zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse griepuitbraken bij mensen, terwijl influenza C meestal mildere symptomen veroorzaakt.

In de meerderheid van de gevallen afgelopen dagen (ongeveer 90%) werd het influenzavirus A gedetecteerd, terwijl het overige deel veroorzaakt werd door influenza B-virus. Dit stemt overeen met de bevindingen van voorgaande jaren, waarbij het influenzavirus A vaak verantwoordelijk is voor ernstigere griepseizoenen.

Het influenza-virus wordt verspreid door druppeltjes in de lucht die vrijkomen wanneer een besmet persoon hoest, niest of praat. Mensen kunnen het virus ook krijgen door het aanraken van besmette oppervlakken en vervolgens hun mond, neus of ogen aan te raken.

Beschermen tegen de griep

Allereerst is het belangrijk om goede hygiënemaatregelen te handhaven, zoals regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, en vermijden van nauw contact met zieke mensen. Daarnaast kan het vermijden van drukke plaatsen en het verbeteren van de algehele gezondheid door middel van gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap het immuunsysteem versterken en de weerstand tegen infecties vergroten.

Ook bij Metis zien we de resultaten van deze piek, mensen kiezen massaal voor onze Winter Essentials. Waarom kiezen mensen voor onze Winter Essentials? Een supplement kan een zeer waardevolle aanvulling zijn tijdens een griepepidemie, waarin het immuunsysteem extra ondersteuning kan gebruiken. Een supplement kan het immuunsysteem versterken en de weerstand tegen virale infecties, zoals de griep, helpen verbeteren.

Onze Winter Essentials bevat onder meer Vitamine C, een krachtige antioxidant die het immuunsysteem ondersteunt en helpt bij het bestrijden van infecties. Zink speelt dan weer een cruciale rol bij de immuunrespons van het lichaam en kan de duur en ernst van griepsymptomen verminderen. Vitamine D3 is op zijn beurt essentieel voor een gezond immuunsysteem en kan vooral tijdens de wintermaanden, wanneer de blootstelling aan zonlicht beperkt is, helpen om de vitamine D-spiegel op peil te houden en de kans op griepinfectie te verminderen.

We verwachten dus dat dit jaar het seizoensgebonden product veel sneller aan de einde van zijn voorraad zal zitten. Daarom willen we de lezers van onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte brengen. Zo krijgen jullie nog de kans om onze Winter Essentials te bestellen en hopelijk gezond te blijven de komende weken.

Bestel de Metis Winter Essentials

Pharmacist Dirk
Founder Metis Supplements

← Previous Post